CV

- Junior onderzoeker/student-assistent bij Tilburge School voor Politiek en Bestuur, van 1 maart 2004 tot 1 juli 2006
 
- Persoonlijk medewerker VVD-Tweede Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming, van 1 mei 2006 tot 1 juni 2008
 
- Beleidsmedewerker OCW, SZW, Immigratie/Integratie, VVD-Tweede Kamerfractie, van 1 juni 2008 tot 11 januari 2010
 
- Politiek assistent van H.G.J. Kamp, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 10 januari 2010 tot 10 oktober 2012
 
- Politiek assistent van H.G.J. Kamp, minister van Economische Zaken, van oktober 2012 tot maart 2017
 
- Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 maart 2017