Vragen van de leden Koopmans en Becker (beiden VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Integratie over de dreigementen van de Turkse minister van Binnenlandse Zaken richting Europese toeristen die Turkije zouden verraden

Weer een zorgelijke vorm van Turkse inmenging in vrije landen als Nederland. Zie in het filmpje wat ik hierover in een recent debat over Turkse inmenging zei. Je moet als Nederlander geen angst hoeven hebben naar Turkije op vakantie te gaan. Daarnaast ook Kamervragen gesteld met Sven Koopmans.

Vragen van de leden Koopmans en Becker (beiden VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Integratie over de dreigementen van de Turkse minister van Binnenlandse Zaken richting Europese toeristen die Turkije zouden verraden

Vraag 1

Klopt het dat de Turkse minister van Binnenlandse Zaken gezegd zou hebben dat degenen die in Europa Turkije ‘verraden’ door het bijwonen van bepaalde bijeenkomsten en vervolgens op vakantie naar Turkije gaan, opgepakt en gedetineerd zullen worden? (1)

Vraag 2

Bent u reeds door de Turkse autoriteiten geïnformeerd over dit beleid(svoornemen)? Wat betekent dit voor Nederlandse staatsburgers die zich in Nederland of elders in Europa kritisch uitlaten over (mensenrechtenschendingen in) Turkije of sympathie tonen voor de Koerdische zaak? Geldt deze ‘belofte’ enkel voor degenen die werkelijk deel uitmaken van door zowel de EU als Turkije erkende terreurorganisaties of voor allen die betrokken zijn bij de vele groepen en bewegingen die de afgelopen jaren door Turkse bewindvoerders als ‘terroristisch’ zijn bestempeld?


Vraag 3

Deelt u de mening dat Nederlanders met een Turkse achtergrond geen verantwoording hoeven af te leggen aan Turkije en dat dergelijke berichten over de gevolgen van ‘verraad’ ongewenste spanningen opleveren in de Nederlandse samenleving en de integratie tegenwerken? 

Vraag 4
Hoe gaat u er voor zorgen - conform de motie 30821-56 die vraagt om een contrastrategie - dat Nederlanders met een Turkse achtergrond hier in Nederland meedoen en daarnaast niet worden lastiggevallen door de Turkse regering?

Vraag 5
Deelt u de mening dat het van groot belang is dat Nederlanders met een Turkse achtergrond in Nederland vrij moeten zijn om zich kritisch op te stellen ten aanzien van Turkije, en elders niet zouden moeten vrezen voor een gevangenisstraf?

Vraag 6
Bent u bereid over deze kwestie in gesprek te treden met de Turkse ambassade, temeer aangezien de Turkse ambassadeur recent heeft verklaard zich te willen inzetten voor integratie van Turken in Nederland? (2)

Vraag 7
Heeft u indicaties dat deze boodschap ook wordt verkondigd op Turkse weekendscholen?

Zet cookies aan om de video te tonen.