Schriftelijke vragen van de leden Becker en Koopmans (beiden VVD) over intenties Turkse ambassade om bij te dragen aan de integratie van de "Turkse gemeenschap" in Nederland

Vragen van de leden Becker en Koopmans (beiden VVD) aan de minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid en de minister van Buitenlandse Zaken over de intenties van de Turkse ambassade om bij te dragen aan de integratie van de "Turkse gemeenschap" in Nederland

Vraag 1

Kent u het bericht "Turkse ambassadeur in Nederland wil samenwerken voor integratie en tegen polarisering"?

Vraag 2

Wat vindt u van de doelstelling van de Turkse ambassadeur om de "Turkse gemeenschap"  in Nederland samen te brengen teneinde gezamenlijk te werken aan een betere integratie? Heeft u hem hierover al gesproken en is u bekend hoe hij dit wil aanpakken?

Vraag 3

Bent u het met de VVD-fractie eens dat het onwenselijk kan zijn wanneer de Turkse ambassadeur een centrale rol speelt of beoogt te spelen in de integratie van Nederlanders met een Turkse achtergrond, mede gelet op de visie van president Erdogan dat zij als "Turkse onderdanen" loyaal zouden moeten zijn aan Turkije?

Vraag 4

Hoe beoordeelt u de inzet van de ambassadeur dat hij medewerkers van consulaten en ambassades wil laten samenkomen om "de ware kracht van de tradities en waarden van de Turkse cultuur aan de Nederlandse vrienden te laten zien en opnieuw te vertellen'?

Vraag 5

Is u bekend of de Turkse ambassade al initiatieven heeft genomen of heeft aangekondigd om de "Turkse gemeenschap in Nederland" samen te brengen? Zo ja, welke? Zo nee, kunt u dit nagaan?

Vraag 6

Bent u bereid een gesprek met de Turkse ambassadeur te voeren over het belang van de Nederlandse waarden en cultuur voor Nederlanders met een Turkse achtergrond en het verstorende effect dat ongewenste beïnvloeding vanuit Turkije daar op kan hebben? Wilt u daarbij tenminste aan de orde stellen: 1) de onwenselijkheid van het sturen van politieke brieven vanuit de regering-Erdogan aan Nederlanders met een Turks paspoort, 2) de komst van Turkse politici voor campagneactiviteiten naar Nederland en 3) het financieren van Turkse weekendscholen in Nederland?

Bron:

www.dutchturks.nl/Turkse-ambassadeur-in-Nederland-wil-samenwerken