Schriftelijke vragen van de leden Heerema en Becker (beiden VVD) aan de minister voor primair- en voortgezet onderwijs over het bericht ‘Amsterdamse school ruilt Paasontbijt voor Suikerfeest’.

Wat de VVD betreft is er op zich niets mis mee als een school aandacht besteedt aan andere culturen, maar volgens het bericht in de Telegraaf zou dat bij deze school ten koste gaan van het jaarlijkse Paasontbijt. Voor we nu rond deze ene school een hoop stemmingmakerij veroorzaken, zou de VVD eerst eens willen weten hoe het precies zit. Dus of de berichtgeving klopt, wat de betrokkenheid van ouders was bij dit besluit en ook wat minister Slob doet om ervoor te zorgen dat scholen in elk geval voldoende aandacht blijven besteden aan Nederlandse tradities. Hierover dienen collega VVD-Kamerlid Rudmer Heerema en ik Schriftelijke vragen in.

Schriftelijke vragen van de leden Heerema en Becker (beiden VVD) aan de minister voor primair- en voortgezet onderwijs over het bericht ‘Amsterdamse school ruilt Paasontbijt voor Suikerfeest’. (1)

Vraag 1

Kent u het bericht “ Amsterdamse school ruilt Paasontbijt voor Suikerfeest”?[1]

Vraag 2

Is het juist dat de school een brief aan ouders heeft gestuurd dat het Paasontbijt dit jaar wordt verruild voor de viering van het Suikerfeest?

Vraag 3

Is u bekend of de school dit besluit van tevoren heeft voorgelegd aan de ouders en/of de medezeggenschapsraad daarmee heeft ingestemd en zo nee, wil u dit alsnog nagaan?

Vraag 4

Is het onderwerp ‘ vieringen’  op een school überhaupt een onderwerp dat voorgelegd moet worden aan de medezeggenschapsraad en/of ook een plek verdient in het Schoolplan, zodat ouders en leraren er over kunnen meebeslissen? Zo ja, op welke wijze, zo nee waarom niet?

Vraag 5

Bent u het met ons eens dat er niets mis is met het besteden van aandacht aan tradities uit andere religies en culturen zoals het Suikerfeest, maar dat een school dit niet zomaar ten koste zou moeten laten gaan van de aandacht voor Nederlandse tradities?

Vraag 6

Hoe borgt u in het kader van de burgerschapsopdracht en de kerndoelen van burgerschap voor het onderwijs dat een Nederlandse school in elk geval voldoende aandacht blijft besteden aan Nederlandse tradities en de achtergrond daarvan?