Antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Becker en Arno Rutte (beiden VVD) aan de minister van Sociale Zaken en de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Jongerenreis naar radicale prediker”

Antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Becker en Arno Rutte (beiden VVD) aan de minister van Sociale Zaken en de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Jongerenreis naar radicale prediker”

Vraag 1

Kent u het bericht 'Jongerenreis naar radicale prediker (1)

Antwoord:

Ja, ik ken het bericht. Het is in alle gevallen onwenselijk als Nederlandse jongeren geënthousiasmeerd worden voor denkbeelden die haaks staan op de uitgangspunten van de rechtsstaat, de Nederlandse wetgeving en de waarden die in Nederland worden gekoesterd.

Vraag 2, 3

2, Is het waar dat moskee-organisatie Milli Görüs de afgelopen jaren tientallen jongeren heeft meegenomen naar Turkije om hen te laten onderwijzen door een radicale imam, die ook banden onderhoudt met een jihadistische strijdgroep en steun heeft uitgesproken aan een Al Qaeda-leider? Zo ja, was u hier al van op de hoogte en wanneer en welke actie heeft u ondernomen? 3, Kunt u onderzoeken of Milli Görüs nog steeds de reizen organiseert, wat tijdens deze reizen wordt onderwezen en vanuit welke bronnen deze reizen zijn en/of worden gefinancierd? 

Antwoord

Het staat maatschappelijke en religieuze organisaties vrij om buitenlandse reizen te organiseren. Derhalve zal ik niet komen met een voor