Schriftelijke vragen van het lid Becker (VVD) aan de minister van SZW over het bericht ‘Ministerie hield informatie over moskeeën achter voor gemeenten’

Vragen van het lid Becker (VVD) aan de minister van SZW over het bericht ‘Ministerie hield informatie over moskeeën achter voor gemeenten’.

 

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht ‘Ministerie hield informatie over moskeeën achter voor gemeenten’? 1)


Vraag 2 

Herinnert u zich, in reactie op een door de VVD gestelde vraag[1], dat het de inzet is van het kabinet beschikbare informatie over moskeefinanciering te delen met gemeenten? Is het juist dat het ministerie van SZW beschikbare informatie niet met genoemde gemeenten heeft gedeeld, terwijl dit wel had gemoeten? Zo ja, wat is hiervoor de reden?

 

Vraag 3

Kunt u uiteenzetten welke wettelijke- en/of beleidsafspraken er bestaan over het delen van informatie door het ministerie van SZW met gemeenten over financieringsstromen en -aanvragen vanuit het buitenland richting moskeeën en maatschappelijke instellingen?


Vraag 4 

Heeft u in beeld hoeveel gemeenten überhaupt kennis hebben van financieringsstromen en -aanvragen vanuit het buitenland richting moskeeën en maatschappelijke instellingen en hoeveel daar actie op ondernemen? 

 

Vraag 5

Bent u het met de VVD eens dat het maximaal delen van alle beschikbare informatie door het ministerie van SZW met gemeenten over financieringsstromen en -aanvragen cruciaal is om hen in staat te stellen de lokale veiligheid te waarborgen en integratie te bevorderen? Zo ja, bent u bereid dit voortaan te doen en gemeenten ook aan te sporen opvolging aan deze informatie te geven?


Vraag 6 

Wanneer kan de Kamer de wettelijke beperking van geldstromen uit onvrije landen tegemoet zien? Deelt u de mening van de VVD dat deze maatregel zo snel mogelijk moet worden doorgevoerd om de ongewenste invloed uit onvrije landen in Nederland eindelijk echt een halt toe te kunnen roepen?

 

1) https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2228984-ministerie-hield-informatie-over-moskeeen-achter-voor-gemeenten.html[1] Mondelinge Vragenuur van 24 april 2018