Schriftelijke vragen over het handelen van Oxfam Novib in Haiti (antwoorden in de bijlage)

Schriftelijke vragen van het lid Becker aan de minister voor Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking over het bericht " Oxfam Novib: seksrapport ook in Nederland bekend"

1. Kent u het bericht " Oxfam Novib: seksrapport ook in Nederland bekend"1?

2. Bent u het met de VVD-fractie eens dat het onacceptabel is dat een organisatie die zegt op te komen voor mensenrechten ze vervolgens zelf schendt en dit in de doofpot stopt?

3. Is er direct of indirect (eventueel via de VN of EU) Nederlands belastinggeld in het betreffende project van Oxfam in Haïti besteed? Zo ja hoeveel en op welke wijze heeft Oxfam hierover aan het ministerie gerapporteerd?

4. Is het juist dat het rapport over misstanden met seksueel misbruik door hulpverleners op Haïti al langer bekend was bij de top van Oxfam Nederland maar dat zij hierover niet aan uw ministerie hebben gerapporteerd? Zo ja, bent u het met de VVD-fractie eens dat dit wel had gemoeten en bent u bereid stappen te ondernemen richting Oxfam Nederland?

5. Hoe verklaart u dat de verschrikkelijke situatie op Haiti heeft kunnen voortduren zonder te worden opgemerkt door de donoren van Oxfam, waaronder verschillende overheden?

6. Op welke wijze ziet u erop toe dat NGO's die Nederlands belastinggeld ontvangen integer met middelen omgaan, en op welke wijze grijpt u in als zij dat niet doen? Worden zij door het ministerie verplicht interne misstanden te rapporteren en zo nee, bent u bereid hen hiertoe te verplichten?

7. Bent u het met de VVD eens dat ontwikkelingsgeld zou moeten worden teruggevorderd en/of worden gestopt als ontoelaatbaar gedrag of niet integer handelen van hulpverleners

 

Klik hier om het artikel van De Telegraaf te lezen.